New model with kidney stones

Cheapest shipping from 8 €
SKU: 1000316 [K29]
Stock Status: In Stock
Delivery Status: 2-3 weeks

60 €
Excluding Tax
pcs

Njurstenmodellen är ett användbart verktyg för att informera patienter om njurstenar (nephrolithiasis) och urinstenar (urolithiasis). Visad i njurstenmodellen är en öppnad höger njure i naturlig storlek. Njurkalken, njurskyddet och urinledaren öppnas också på anatomimodellen så att konkretioner eller stenar kan identifieras i följande typiska positioner inom njurarna:

I njurens njurpyramider

I ursprungsområdet för den övre calixgruppen

I njurens njurcortex

I förbindningsröret i den nedre calixgruppen orsakar överbelastning av de mindre kalken (delvis stängda, delvis öppnade) i njuren i urinledaren

4 ursprungliga färgbilder på basen av njurstensmodellen visar olika njurstenar.

14 x 10 x 16,5 cm, 0,3 kg.

Customer Reviews

Be the first to post a review for this product

Rate This Product

You must be logged in to rate this product

Similar Products