Hand model in 7 parts

Cheapest shipping from 7.50 €
SKU: A335
Stock Status: In Stock
Delivery Status: 1-2 weeks

732.66 €
Excluding Tax

Anatomisk handmodell i 7 delar som är monterad med magneter. Modellen ger en detaljerad inblick i handens blodkärl, nerver, muskler och ben. Handens anatomi kan studeras och förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt tack vare de avtagbara delarna.

Handen är av naturlig storlek och levereras på ett stativ. 

Anatomiskt sett ingår modellen Dessa viktiga anatomiska strukturer: 


Ytligt: ​​aponeurosis palmaris (fascia palmaris) inklusive m. Palmaris brevis, lig. metacarpalis transversus superficialis och sena av m. palmaris longus

Dorsal: extensor sena, extensor retinal, conexion intertendinosas, etc. 
Flexor senor för fingrarna som sträcker sig genom karpaltunneln (canalis carpi), n. Ulnaris, n. Medianus och sidokryssningen (chiasma tendensen) 

Thenar (med m. Abductor pollicis brevis, med flexor pollicis brevis, m. Med motståndarna pollicis och m. Adductor pollicis i djupet)

Hypothener (med m. Abductor digiti minimi, med flexor digiti minimum och djup m med motonens digiti minimi) 

Mm. lumbricales och mm. interosseii 

Arcus palmaris superficialis, arcus palmaris profundus och aa. digitala palmares kommuner 


Fingers ben, ligament, nerver, andra fingerskinn och mer

Med avseende på rörelse är artikulationsmodellen inte flexibel och kan därför inte användas för att visa handens olika rörelser. 

Kliniskt är denna modell idealisk för förståelse av störningar som karpaltunnelsyndrom (KTS), handledendinit, fjäderfinger (utlösande finger / digitus saltans) och Dupuytren's contracture (rump fingrar). 

Dessutom kan den också användas för att förstå luxation (ledfel), ligamentskador, benfrakturer och annat. 

Obs! Om du letar efter en komplett och separerbar handmodell som visar mer att hudens hud och därmed bättre visualiserar vilka anatomiska strukturer som ligger under olika hudområden av fingrar och hand rekommenderar vi denna modell

Customer Reviews

Be the first to post a review for this product

Rate This Product

You must be logged in to rate this product

Similar Products

Also Purchased Products