DNA spiralmodell

Cheapest shipping from 8 €
SKU: ZoS 57/20
Stock Status: In Stock
Delivery Status: To order

742 €
Excluding Tax
pcs

(Typ B-DNA) Skala: 30x106: 1, görs i SOMSO-Plast. Utvecklad i samarbete med Prof. Dr H.P. Jennissen, Dr M. Laub och Prof. Dr G. Witt. Modell i ett stycke, levereras på ett roterande stativ. Baserat på de data som insamlas från röntgendiffraktion studier demonstrerar modellen en del av en DNA-dubbelspiral. Utformningen av denna dubbelspiral överensstämmer med B-DNA, som är fysiologiskt större jämfört med motsvarande A eller Z form. Det är en medurs dubbelspiral med 10,5 baspar per spole och motsvarar en passage höjd av ca. 3,4 nm. Den uppfyller i huvudsak, kriterierna för en modell av DNA-strukturen utvecklat av Watson och Crick 1953.

Customer Reviews

Be the first to post a review for this product

Rate This Product

You must be logged in to rate this product

Similar Products