Nose and neck model for training

Övning i näsa och hals

Cheapest shipping from 8 €
SKU: swab1
Stock Status: In Stock
Delivery Status: 1-2 weeks

265 €
Excluding Tax
pcs

Anatomisk modell för användning i undervisning och övning av ympteknik i näsa och hals. Modellen är utformad för att utbilda hälsostudenter och personal i att utföra nasofaryngeala pinnprover för att diagnostisera COVID-19, influensa och andra luftvägsinfektioner. Modellen är också särskilt relevant för patientförklaring i testcentren, upprättade i samband med koronaepidemin. Modellen mäter totalt 20 cm x 37 cm x 15 cm. Bomullspinne ingår inte.

Anatomiskt visar modellen en medial del av huvud- och halsregionen, med synliga hjärnstrukturer, näshålan och svalget, som är realistiskt formad och tydligt kan ses genom det klara plexiglaset.

När det gäller rörelse är modellen fast på ett stativ. Medan modellen som helhet tillverkas i slitstark plast utan flexibilitet, produceras tungan i ett flexibelt och 'köttliknande' material. Detta gör att tungan kan pressas ner genom ympning i svalget via munnen.

Kliniskt kan modellen användas för demonstration och övning vid inympning och diagnos av virus och infektioner i näsa och halsregion, inklusive covid-19 / coronavirus.

Customer Reviews

Be the first to post a review for this product

Rate This Product

You must be logged in to rate this product

Similar Products