Understanding pain - poster

Förstå Smärta är en visuell och text översikt av smärta och giver en enkel att förstå verktyg för patient interaktion med vårdpersonal.Diagrammet definerer smärta och vilka typer av smärta, symptomlistor för varje, och förenklar "How …

Cheapest shipping from 8 €
SKU: 99839
Stock Status: In Stock
Delivery Status: 1-2 weeks

31 €
Excluding Tax
pcs

Understanding Pain is a visual and text overview of pain and provides an easy-to-understand tool for patient interaction with healthcare professionals.

The chart defines pain and the types of pain, symptom lists for each, and simplifies "How Pain Works" in three comprehensible steps. 

A pain scale and a sample of human figure are left so patients can provide their healthcare professionals with information on the level and location of pain. 
? The diagram also provides preventive tips and pointers on consultation of healthcare professionals for a customized treatment plan.

Customer Reviews

Be the first to post a review for this product

Rate This Product

You must be logged in to rate this product

Similar Products

Also Purchased Products