Movement apparatus and skeleton muscles origin and braces

42.62 €
Including Tax: 8.52 €
  • SKU: DK.EA1.V1
Cheapest shipping from 17.16 €
Stock Status: In Stock
Delivery Status: 1-2 weeks

pcs

Rörelseapparaten och skelettmusklernas ursprung och fästen

Denna helt och hållet unika anatomiska plansch är den första i sitt slag som ger en komplett överblick över skelettmuskulaturens ursprung och fästen samt ligamentens fästen med korrekt anatomisk nomenklatur på latin och svenska.

Planschen innehåller ren latin samt de svenska namnen för viktiga kliniska delar av muskler och ben.


Bakgrund för planschen

År 2007 lanserades planschen för första gången på danska baserade på scanningsdata från Primal Pictures detaljerade software. Planscherna var en succé men innehållet var inte tillräckligt pedagogiskt och omfattande för att planscherna skulle kunna användas som en primär referens vid anatomistudier.

Denna nya plansch har tagit flera år att skapa. Innehållet har gradvist byggts upp och anpassats för att ge det bästa och mest pedagogiska resultatet. Olika facklitteratur böcker har använts för att försäkra riktigheten i alla detaljerna.

Alla ben och muskler har grupperats logiskt och pedagogiskt och försäkrar att du får en full överblick och lätt kan studera innehållet av planschen. Alla landmärken på de olika benen och musklerna har streck eller nummer så de lätt kan identifieras på illustrationerna. Även om innehållet till en början kan verka överväldigande, så finns det en tanke bakom varje streck och du kommer snart att se det logiska systemet i grupperingarna som gör det lätt att navigera från text till bild.

Planschen är speciellt designad med hänsyn till de krav som ställs på läkarstudenternas anatomikurser. Detta innebär att planschen lever upp till de högsta av krav och därför kan den användas av alla med intresse för anatomi, studerande eller inte.

Planschen är tillgänglig på följande språk:

- danska och latin - Finns nu

- svenska och latin - Ultimo 1. kvartal 2018

- norska och latin - Ultimo 1. kvartal 2018

Med i paketet följer: Planschen tryckt på solitt papper samt ett introduktionsbrev. 

Customer Reviews

Be the first to post a review for this product

Rate This Product
You must be logged in to rate this product
We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.