Modell av matstrupen med patologiska tillstånd

Cheapest shipping from 8 €
Stock Status: In Stock
Delivery Status: 1-2 weeks

60 €
Excluding Tax
pcs

Den här detaljerade modellen visar undersidan av matstrupen och den övre delen av magen. Modellen illustrerar flera olika sjukdomar och är ett bra verktyg för att undervisa sjukdomarna. De sjukdomar som visas på modellen är följande:

Gastroesofageal refluxsjukdom

- sår

- Barretts matstrupe

- Esofageala åderbråck

- Hiatusbråck

Modell av matstrupen i en position.

Anatomiskt visar modellen en del av matstrupen, passagen genom membranet. lite fettvävnad och början av magen (främst fundus gastricus men också lite av corpus gastricum). Modellen fokuserar på slemhinna i både matstrupe och magont. 


Dessutom ses följande sjukdomar / störningar på modellen:

Reflux i matstrupen (matstrupen) 

Sår i matstrupen

Barretes matstrupe

Cancer i matstrupen

esofagusvaricer

Membranet Brok

Kliniskt är modellen av matstrupen idealisk för att förstå de sjukdomar / störningar som förekommer på modellen.

Customer Reviews

Be the first to post a review for this product

Rate This Product

You must be logged in to rate this product

Similar Products