Elbow and forearm skeleton with muscles, nerves and ligaments

Cheapest shipping from 8 €
SKU: 1019517
Stock Status: In Stock
Delivery Status: 1-2 weeks

151 €
Excluding Tax
pcs

Denna gemensamma modell visar armbåge med muskler och nerver samt underarm och hand inkl. några av ledbandets ledningar. Modellen är gjord i armens naturliga storlek och dimensionerna är 47 x 15 x 7,5 cm. Den väger 0,9 kg och levereras på ett avtagbart stativ.

Ett informationskort ingår i en bild av modellen, där modellens anatomiska strukturer heter på latin. 

Anatomiskt sett visar modellen en del av överarmen (humerus), spiralbenet (radie), armbågen (ulna) och handen (manus). Vid utvecklingen av modellen har benvävnaden inte varit i fokus, och därför är den inte lämplig för att se "ojämn landmärken" som noder och depression.


Dessutom innehåller modellen följande mjukvävnader: 

Delar av muskler i överarm: biceps brachii och brachial

Muskler i underarm: med flexor carpi radialis, med pronator teres, med extensor carpi radialis longus och med extensor carpi radialis brevis

Nerver: n. Median, n. Ulnaris och n. Radialis

Handled: lig. radiokarpal palmar, lig. ulnokarpal palmar och retinakulum flexorum

När det gäller rörelse är den gemensamma modellen inte flexibel och kan därför inte användas för att visa rörelser i de olika lederna. Modellen kan inte heller separeras.

Kliniskt är denna modell idealisk för att förstå tennis och golfbågar och nervskador.

Naturligtvis kan modellen också användas för att förstå många andra sjukdomar som frakturer, gemensam dislokation (luxation), sprains och osteoarthritis (artros).

Customer Reviews

Be the first to post a review for this product

Rate This Product

You must be logged in to rate this product

Similar Products