Birth Simulator BASIC

Cheapest shipping from 7.49 €
SKU: P90B - 1020332
Stock Status: In Stock
Delivery Status: 2-3 weeks
944.89 €
Excluding Tax
pcs

Realistisk förlossningssimulator

Föda barn simulator Sverige

3B Scientific® Birthing Simulator P90 BASIC har utvecklats för träning inom okomplicerade och komplicerade födslar samt obstetriska akutfall. Användning av en simulator har visat sig förbättra träningsprocessen inom födselskunskaper, förmågan att följa protokoll samt reaktionsförmågan i akuta situationer.  

Bedömning och manipulering av fostrets position 

Födsel Komplikationer är generellt sett mindre sannolika när en onaturlig fosterställning upptäcks innan förlossningsarbetet börjar. När fosterbjudningen inte är normal måste rätt åtgärd vidtas med specifika manuella manövrar. Dessutom måste vårdpersonal tränas i när och hur åtgärder måste vidtas vid obstetriska akutfall (t.ex. kejsarsnitt).

Med 3B Scientific® Birthing Simulator P90 BASIC kan du se hur manuella manövrar påverkar fostret in utero och öva dig på följande födselstekniker:


Normal vaginal förlossning inkl. navelsträng och placenta

Palpering och bestämmelse av fostrets position

Diagnostik av alla normala och onormala fosterpositioner

Demonstration och hantering av skulderdystoci

Sätesförlossningar

Palpering av fostrets fontaneller

Partiell och komplett utdrivning av placenta

Demonstration av placenta previa: total, partiell och marginell

Navelsträngsprolaps

Navelsträng runt halsen

Kejsarsnitt genom existerande snitt

Klampning och klippning av navelsträngen

Sugning av den nyföddas övre luftvägar (näsa och mun)

Pinards manöver

Mauriceu-Smellie-Veit-manövern

Prague-manövern

Woods manöver

Rubins manöver

3B Scientific® P90 Birthing Simulator P90 BASIC erbjuder dessutom följande funktioner för övning inom obstetrik:

Modell av nyfödd med öppen mun, rörligt huvud, skulderblad och anatomiskt korrekt placerade fontaneller

Nedre delen av en kvinnlig torso i naturlig storlek med anatomiskt korrekta strukturer såsom bäckenet, bäckenhålan och ryggrad

Manuellt styrt födselsystem som kontrollerar rotation av fostret och hastighet av förlossningen

Lätt att ändra positionen av fostret under födselsprocessen

Utbytbara delar som sitter ihop med pluggar, inga verktyg behövs

Anti-glid bas och handtag för extra stöttning på bord

Modellen inkluderar:

3B Scientific® Birthing Simulator P90 BASIC

Avtagbart, fodrat överdrag för magen med förskuret kejsarsnitt

Grundläggande födselkanal

Glidmedel

Modell av en nyfödd

Navelsträng

Moderkaka

3B Scientific® Birthing Simulator P90 BASIC är tillverkad i mjuk vinyl (hård vinyl för inre strukturer) och silikon. Den är lätt att rengöra och alla delar kan enkelt bytas ut utan verktyg (med pluggar). 

Customer Reviews

Be the first to post a review for this product

Rate This Product

You must be logged in to rate this product

Similar Products

Also Purchased Products