The product can no longer be purchased

12-delat kvinnligt bäcken med muskler

Cheapest shipping from 6.80 €
SKU: 4075
Stock Status: In Stock
Delivery Status: 1-2 weeks
205.66 €
Excluding Tax
pcs

Denna modell av ett kvinnligt bäcken gör det lätt att förstå och förklara bäckenbottens muskulatur. Inklusive de två höftskålarna och korsbenet kan modellen separeras i 12 delar. Muskler kan tas isär lager för lager, och därmed tydliggöra musklernas placering och funktion.M. obturatorius internus (höger och vänster)M. piriformis (höger och vänster)M. coccygeus (höger och vänster)Diafragma pelvis ( M. levator ani bestående M. puborectalis, M. pubococcygeus och M. iliococcygeus)Urogenitala membranet (bestående av M. transversus perinei profundus, M. transversus perinei superficialis och M. ischiocavernosus)Utgående muskler (bestående av M. sphincter ani externus, M. sphincter urethrae och M. bulbospongiosus)Obs! Alla 12 muskler kan teoretiskt avlägsnas, men trots det rekommenderar vi från eAnatomi att så långt som möjligt försöka arbeta med modellen utan att ta bort musklerna. Genom att undvika avlägsnande av musklerna alltför ofta ökas modellens livstid.Modellen är idealisk för undervisning i knipövningar, förlossningsförberedelse, rehabilitering och allmän anatomi.

Customer Reviews

Be the first to post a review for this product

Rate This Product

You must be logged in to rate this product

Similar Products